BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00272188/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik.

Identyfikator postępowania miniPortal -  6a8caccb-29da-46d6-bd60-e0788b04a9af

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a8caccb-29da-46d6-bd60-e0788b04a9af

Data powstania: piątek, 22 lip 2022 13:08
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2022 13:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 326 razy