BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 26 lipca 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00277390/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz.

Identyfikator postępowania miniPortal - bc8ab2b4-b8de-410f-a27d-695667c4f54e

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bc8ab2b4-b8de-410f-a27d-695667c4f54e