BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00291514/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N”.

Identyfikator postępowania miniPortal -  823a2b2c-2eec-4ada-b685-adead9a53972

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/823a2b2c-2eec-4ada-b685-adead9a53972

Data powstania: czwartek, 4 sie 2022 14:32
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2022 08:05
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 273 razy