BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00307291/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego .

Identyfikator postępowania miniPortal -  0d30c1b5-7aa0-46e3-8eb1-90841e826974

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d30c1b5-7aa0-46e3-8eb1-90841e826974

Data powstania: środa, 17 sie 2022 13:11
Data opublikowania: środa, 17 sie 2022 14:45
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 429 razy