BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 2 września 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00331569/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik.

Identyfikator postępowania miniPortal -   a81b4be3-90f9-4808-a1d0-cbaf01ae5c44

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a81b4be3-90f9-4808-a1d0-cbaf01ae5c44

Data powstania: piątek, 2 wrz 2022 15:03
Data opublikowania: piątek, 2 wrz 2022 15:12
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Maciej Cwalina
Artykuł był czytany: 126 razy