BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 września 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00371980/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz.

Identyfikator postępowania miniPortal - fce298d8-871a-4e64-80e5-65545d7f2eeb

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fce298d8-871a-4e64-80e5-65545d7f2eeb