BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap I, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”,

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 11 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00385967/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację targowiska miejskiego w Piszu – etap I, przewidzianą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”.

Identyfikator postępowania miniPortal - 40afeb95-2426-4056-8a72-8caede9a6105

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/40afeb95-2426-4056-8a72-8caede9a6105

Data powstania: wtorek, 11 paź 2022 13:17
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2022 13:39
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 144 razy