BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00393900/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31
w Piszu.

Identyfikator postępowania miniPortal - c4008e36-1c04-4289-98ea-62cdcfe66012

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c4008e36-1c04-4289-98ea-62cdcfe66012

Data powstania: piątek, 14 paź 2022 14:31
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2022 15:13
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 168 razy