BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00397308/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na modernizację targowiska miejskiego w Piszu – etap II, przewidzianą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”.

Identyfikator postępowania miniPortal - 2624f663-6df6-41eb-91d4-90f1bff6928b

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2624f663-6df6-41eb-91d4-90f1bff6928b

Data powstania: wtorek, 18 paź 2022 14:24
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2022 14:30
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 128 razy