BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej w Piszu w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 25 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00408344/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej w Piszu w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu”.

Identyfikator postępowania miniPortal -  23aec5ea-f11a-47ff-8204-7e438a7b3e7c

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23aec5ea-f11a-47ff-8204-7e438a7b3e7c

Data powstania: wtorek, 25 paź 2022 13:24
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2022 13:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 514 razy