BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa drogi nr 174010N Wiartel Mały – Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 28 października 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00414741/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi nr 174010N Wiartel Mały – Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N.

Identyfikator postępowania miniPortal - ceadd704-fd2f-4f2c-ab40-4af5ac40505c

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ceadd704-fd2f-4f2c-ab40-4af5ac40505c