BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N"

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 30 listopada 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00467426/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N".

Identyfikator postępowania miniPortal - 0c961e21-0bae-4aeb-b040-db2429eddcf4

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0c961e21-0bae-4aeb-b040-db2429eddcf4

Data powstania: środa, 30 lis 2022 13:28
Data opublikowania: środa, 30 lis 2022 13:36
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 511 razy