BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 grudnia 2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00522649/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie.

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9791f20f-0e2a-4b54-9a31-eb3be1735582