BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 31 stycznia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 0072156/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymanie.

Identyfikator postępowania:  ocds-148610-6b04b833-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b04b833-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f