BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00371369/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na budowę (rozbudowę) drogi gminnej nr 174011N Zdory – Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Identyfikator postępowania: ocds-148610-79d905e3-4639-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79d905e3-4639-11ee-9aa3-96d3b4440790