BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 12 września 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00392373/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa – etap I”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9313d07f-5140-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9313d07f-5140-11ee-9aa3-96d3b4440790