BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa drogi gminnej w miejscowości Babrosty na dz. o nr geod. 67/1, 71, 99 obręb Babrosty w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz”

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 15 listopada 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00494166/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Babrosty na dz. o nr geod. 67/1, 71, 99 obręb Babrosty w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aeaec1c-837d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5aeaec1c-837d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Data powstania: środa, 15 lis 2023 10:31
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 15:14
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 287 razy