BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług w zakresie utrzymania cmentarzy

Burmistrz Pisza informuję, iż w dniu 21 grudnia 2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00568083/01 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie utrzymania cmentarzy.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbbb330a-9ff0-11ee-948d-82b0c04ef850

Dokumentacja do niniejszego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbbb330a-9ff0-11ee-948d-82b0c04ef850