BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.

Sprzedaż działek letniskowych ,położonych we wsi Pogobie Średnie gmina Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , oznaczonych j.n.

- Położenie nieruchomości - Pogobie Średnie, gmina Pisz.
- Nr KW - 13177
- Opis nieruchomości - działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo letniskowe w planie zagospodarowania przestrzennego ,oznaczone nr j.n.

Nr działki 65/11 o powierzchni 727m2 - cena wywoławcza - 7.270,-zł. - wadium - 1.000,-zł.
Nr działki 65/12 o powierzchni 936m2 - cena wywoławcza - 9.360,-zł. - wadium - 1.000,-zł.
Nr działki 65/13 o powierzchni 1.085m2 - cena wywoławcza - 10.850,-zł. - wadium - 1.000,-zł.
Nr działki 65/14 o powierzchni 867m2 - cena wywoławcza - 8.670,-zł. - wadium - 1.000,-zł.
Nr działki 65/15 o powierzchni 890m2 - cena wywoławcza - 8.900,-zł. - wadium - 1.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 26 września 2003 r. o godz. 11.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
6. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 22 września 2003 r. podając numer nieruchomości i jej położenie.
Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2003 11:01
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2003 11:27
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 wrz 2003 15:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1674 razy