BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Jaśkowie.

Sprzedaż działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub letniskową ,położonych we wsi Jaśkowo gmina Pisz.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz , oznaczonych j.n.

- Położenie nieruchomości - Jaśkowo , gmina Pisz.
- Nr KW - 12601
- Opis nieruchomości - działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub letniskową w planie zagospodarowania przestrzennego , oznaczone nr j.n.

Nr działki 14/3 o powierzchni 1.072m2 - cena wywoławcza - 26.800,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 14/4 o powierzchni 1.145m2 - cena wywoławcza - 28.625,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 14/5 o powierzchni 1.319m2 - cena wywoławcza - 32.975,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 14/6 o powierzchni 1.604m2 - cena wywoławcza - 40.100,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 12/3 o powierzchni 1.525m2 - cena wywoławcza - 38.125,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 12/4 o powierzchni 1.781m2 - cena wywoławcza - 44.525,-zł. - wadium - 2.000,-zł.
Nr działki 12/5 o powierzchni 1.336m2 - cena wywoławcza - 33.400,-zł. - wadium - 2.000,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 10 października 2003 r. o godz. 11.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
6. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz.8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 06 października 2003 r. podając numer nieruchomości i jej położenie.
Data powstania: czwartek, 18 wrz 2003 09:32
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2003 10:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 paź 2003 11:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2379 razy