BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.12.2005 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę – 9998,00 zł brutto.
Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2006 14:38
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2006 15:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sty 2006 08:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1741 razy