BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.12.2005 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę 89 200,55 zł (brutto).
Data powstania: środa, 11 sty 2006 16:58
Data opublikowania: środa, 11 sty 2006 17:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 08:45
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1572 razy