BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.12.2006 r., w przedmiocie zamówienia: utrzymanie terenów zieleni miejskiej części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy , w wyznaczonym terminie została złożona na zadanie nr 1 jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3 za cenę – 37 900 zł brutto.
Data powstania: wtorek, 17 sty 2006 15:16
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2006 15:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2006 11:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1796 razy