BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pogobie Tylne , gmina Pisz.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny
nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,
oznaczonej j.n.
Położenie nieruchomości - Pogobie Tylne ,gmina Pisz.
Numer działki - 61
Powierzchnia działki - 200 m2
Numer KW - 12698
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o pow.użytkowej 46,70m2 składającym się z dwóch
pokoi, kuchni i sieni ,

Cena wywoławcza nieruchomości - 9.750,-zł. (brutto)
Wadium - 1.900,-zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2006 r. o godz. 11.00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest nieruchomość .
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową
należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu
Miejskiego w Piszu Nr 54-1020-4753-0000-0202-0006-0277 w PKO BP SA O)Pisz .
5.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . W studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz , teren działki położony jest w obszarze
istniejącej zabudowy zagrodowej.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
9.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane
wyżej - najpóźniej do dnia 10 marca 2006 r. podając numer nieruchomości
i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: piątek, 3 lut 2006 14:44
Data opublikowania: piątek, 3 lut 2006 15:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 mar 2006 16:20
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1956 razy