BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu.
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Turośl , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania z
przeznaczeniem na cele rolne ,
- Numer działki - 54
- Powierzchnia działki - 1,26ha
- Numer KW - 7305
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 252,-zł. (brutto)
- Wadium - 50,-zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2006 r. o godz. 11 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2006r.
W przypadku zmiany przeznaczenia gruntu na cele inne niż rolne,
wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
3. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren hurtowni nawozów , materiałów
budowlanych , skup złomu. Dopuszczalne lokowanie wszelkiej działalności
gospodarczej pod warunkiem utrzymania strefy uciążliwości poza zabudową
mieszkaniową
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września
2006 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu
Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O)Pisz .
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej
lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 31 marca 2006r. do godz. 10 00.
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 12:29
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 14:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 16:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1991 razy