BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, tel. 0-87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz.
Termin realizacji zamówienia: od 15.10.2003r do 14.10.2004r
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- najnizsza cena za świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz - 80%
- wysokość czynszu miesięcznego za dzierżawę 6 autobusów komunikacji miejskiej - 20%.
Oferty należy składać w terminie do dnia 07.10.2003r do godz. 10.00 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena formularza - 20 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu w pok. nr 35.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezposredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska - Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2003r o godz. 10.15 w pok. nr 36 tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniejący warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 1 paź 2003 09:14
Data opublikowania: środa, 1 paź 2003 18:58
Data przejścia do archiwum: środa, 8 paź 2003 16:27
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1952 razy