BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę pospółki - żwiru
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 31.03.2006r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych oraz dostawę pospółki - żwiru, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta na zadanie nr 1 i nr 2 nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę na zadanie nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Piszu Spółka z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz za łączną cenę brutto - 28 060,00 zł, w tym: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie miasta Pisza 427,00 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie miasta Pisza 30,50zł (brutto) oraz ofertę na zadanie nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Piszu Spółka z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz za łączną cenę brutto - 54 150,90 zł, w tym: za wyprofilowanie 1 km drogi położonej na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 244,00 zł (brutto), za dostawę 1 t pospółki – żwiru na drogi położone na terenie gminy Pisz, z wyłączeniem miasta Pisza 25,99 zł (brutto).
Data powstania: wtorek, 25 kwi 2006 08:56
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2006 10:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2006 17:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1743 razy