BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.03.2006r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie modernizacji ulicy Batorego w Piszu o długości 1005,14 m z wykonaniem oświetlenia drogowego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1679 obręb Pisz 1, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe w Piszu Spółka z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12 – 200 Pisz, za cenę brutto - 2 507 236,25 zł,
Data powstania: sobota, 13 maj 2006 09:38
Data opublikowania: sobota, 13 maj 2006 09:59
Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2006 11:07
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1897 razy