BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I
W dniu 29 .06.2006r zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 165 z dnia 29.06.2006r. pod poz. 34533.
Zgodnie z art. 42 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej, zostaje umieszczona SIWZ.

Zamawiajacy prosi o przesyłanie wniosków o wydanie siwz za pośrednictwem faxu lub pocztą. Umożliwi to bezpośrednią korespondencję z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od m. Borki do m. Jeże. ETAP I"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 12:27
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2006 14:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lip 2006 12:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 2725 razy