BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Zdorach.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości poszkolnej położonej we wsi Zdory gmina Pisz.

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz działając zgodnie z § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

-Położenie nieruchomości - Zdory, gmina Pisz.
-Opis nieruchomości - nieruchomość poszkolna zabudowana budynkiem szkolnym o pow. użytkowej 294,60m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej - 151,20m2.
-Numer geodezyjny nieruchomości - 121/2.
-Powierzchnia nieruchomości - 4.588m2.
-Numer KW - 3599.
-Cena nieruchomości - 175.000,-zł.
-Wysokość wadium - 15.000,-zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2003r. o godz. 10.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Cenę sprzedaży działki stanowiącej cenę przetargową, należy wnieść najpóźniej do dnia
zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O)Pisz lub w kasie Urzędu.
3.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium,a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
4.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
5.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
6.Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 w godz. 8 00 do 13 00
- najpóźniej do dnia 24 października 2003r. podając numer nieruchomości i jej położenie.
Data powstania: środa, 8 paź 2003 13:27
Data opublikowania: środa, 8 paź 2003 16:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2003 07:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1975 razy