BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie wraz ze zmianą siwz

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 11 lipca 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu..
Treść odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz zawarta jest w załączniku.UWAGA!!!

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 17 lipca 2006 r. do godziny 11.00 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 17 lipca 2006r. o godzinie 11.20
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 lip 2006 15:50
Data opublikowania: wtorek, 11 lip 2006 15:56
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 12:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1643 razy