BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedż na zapytanie nr 2 wraz ze zmianą terminu składania ofert.

Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 14 lipca 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 1 w Piszu”.

UWAGA!!!
W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 18 lipca 2006 r. do godziny 14.00 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 18 lipca 2006r. o godzinie 14.20
W załączeniu treść informacji przekazana wykonawcom.
Data powstania: piątek, 14 lip 2006 14:53
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2006 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 12:05
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1711 razy