BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rybackiej 2 w Piszu (parter) o powierzchni użytkowej 200,80 m2.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Rybackiej 2 w Piszu (parter) o powierzchni użytkowej 200,80 m2.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 8 zł ( bez podatku VAT) za 1 m2 powierzchni miesięcznie. Jednorazowe postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500zł w kasie Urzędu najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu. Licytujący, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:
• odmówił podpisania umowy zgodnej z zadeklarowaną ofertą
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Lokal można oglądać w dniu przetargu w godzinie 800 – 900 .
Przetarg odbędzie się 30 października 2003r. o godzinie 1100 w sali nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Pisz.
Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny
Data powstania: piątek, 17 paź 2003 10:42
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2003 11:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 paź 2003 11:46
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1670 razy