BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg Nieograniczony

Przetarg Nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do UGiM Pisz
Urząd Gminy i Miasta w Piszu informuje, że na podstawie art. 36 ust.3 „Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.) nastąpiła zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. załącznika nr 2 do specyfikacji.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust 1 „Ustawy o Zamówieniach Publicznych” zmienione zostały następujące terminy ww. przetargu:
- termin składania ofert ustalony został na dzień 27.10.2003 r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w UGiM Pisz, pok. 40 (I piętro) ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
- termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 27.10.2003 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 40 (Ipiętro),
- termin realizacji ustalony został na dzień 3.11.2003 r.
Pozostałe warunki przetargu pozostają niezmienione.
Data powstania: poniedziałek, 20 paź 2003 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 20 paź 2003 16:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2003 08:45
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1616 razy