BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o uznaniu protestu z dnia 17 sierpnia 2006r. za oddalony.

wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kwik, gm. Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem planu miejscowego dla wsi Kwik gm. Pisz
Zamawiający informuje, że protest złożony w dniu 17 sierpnia 2006r w postępowaniu przetargowym na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kwik, gm. Pisz oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem planu miejscowego dla wsi Kwik gm. Pisz, uznaje się za oddalony zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2006 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2006 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 wrz 2006 12:56
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1866 razy