BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Treść zapytania + odpowiedź i zmiana treści siwz

wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Piszu – Etap I
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 01 września 2006r zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Piszu – Etap I”. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zamawiający dokonuje zmiany:
1) pozycje 21 i 25 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zdublowane, w związku z powyższym skreśla się poz. 25 załącznika nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) w ust. 1 w cz. I lit. „d” specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie;
„ d). kanału deszczowego o dł 1144,50m;”
3) w § 1 w ust. 1 lit d załącznika nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:
„d) kanału deszczowego o dł 1144,50m;”

Wprowadzenie zmiany w siwz nie skutkuje przesunięciem terminu składania ofert, nie jest potrzebny dodatkowy czas na wprowadzenie zmiany w ofercie.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego „Wschód” w Piszu – Etap I .

Załączniki:
1. treść zapytania nr 1
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2006 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2006 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2006 12:08
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1838 razy