BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
W związku z pomyłką, w podaniu wymiarów okna oznaczonego nr O9 oraz w poz. 5 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, w następujący sposób:
1. w załączniku nr 3 do siwz w zestawieniu stolarki okiennej w oknach oznaczonych symbolem O9 zewnętrzne wymiary ościeżnic otrzymują brzmienie:

S 161
H 55

2. poz. 5 załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

5
d.1 Analiza własna Montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych „Aereco” EMM 830
44+6+8+8 szt.

szt. 66
RAZEM 66,000

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 lis 2006 10:38
Data opublikowania: czwartek, 30 lis 2006 10:40
Data edycji: środa, 6 gru 2006 13:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:47
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1664 razy
Ilość edycji: 1