BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.11.2006r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PPUH ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12 – 230 Biała Piska, za łączną cenę brutto – 44 652,00zł.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 11:25
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 11:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 gru 2006 15:34
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1944 razy