BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o treść SIWZ

Na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
Do zamawiającego wpłynęło w dniu 30 listopada 2006r. zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu” następującej treści:

„. Prosimy o podanie czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?”

Zamawiający udzielając odpowiedzi: TAK zgodnie z ust.11 pkt.7 lit „e” specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
 parapety powinny być wykonane z klejonki sosnowej o grubości 40mm;
 drzwi Dz2 – wykonane z dębu;
 okna – O10 – stałe okrągłe;
 okna O7 – w części nie otwieranej szklone w ramie,
 w drzwiach należy wykonać latarnię zbliżoną do istniejącej.

Odpowiedź na zapytanie oraz dodatkowe wyjaśnienia treści siwz stanową integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.

Przewodniczący komisji przetargowej

Piotr Grochal

Sekretarz komisji przetargowej

Anna Bogdanowicz

Członek komisji przetargowej

Szymon Werra

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 gru 2006 14:02
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2006 14:04
Data edycji: środa, 6 gru 2006 13:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:49
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1791 razy
Ilość edycji: 1