BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu
W związku z pomyłką, w podaniu oznaczenia bezpiecznej szyby w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu, w następujący sposób:
w załączniku nr 5 w ust. 2.6 Szkło otrzymuje brzmienie:
„Do szklenia należy stosować szyby zespolone jednokomorowe, posiadające certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, ciepłochronne o współczynniku przenikalności cieplnej U=1,1 W/m2 K, wewnętrzna szyba bezpieczna O2”

Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 gru 2006 13:51
Data opublikowania: środa, 6 gru 2006 13:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1655 razy