BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

4 ZMIANA TREŚCI SIWZ

na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
W związku z pomyłką, w podaniu łącznej ilości okien w siwz oraz załączniku nr 6 do siwz, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm.) ulega zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, w następujący sposób:
a) w ust. 3 siwz pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dostawę i montaż okien z PCV, profil pięciokomorowy (rama i skrzydło pięciokomorowe) w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 110 szt;
b) w § 1 w ust. 1 lit. „c”” załącznika nr 6 do siwz otrzymuje brzmienie:

„ c) dostawie i montażu okien z PCV, profil pięciokomorowy w kolorze jasny dąb od strony zewnętrznej i kolorze białym od strony wewnętrznej - 110 szt. „
Modyfikacja nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofercie, gdyż jest tylko poprawieniem błędów w zapisach siwz. W związku z powyższym nie jest potrzebne przesunięcie terminu składania ofert.
Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 gru 2006 14:51
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2006 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 16:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1752 razy