BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę lokalu użytkowego z udziałem w gruncie
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.11.2006r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz, w wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez „OPTIMUM” BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12, za wycenę jednego lokalu użytkowego z udziałem w gruncie 390,40 zł brutto ( Łączna kwota oferty - 11712,00zł brutto), przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. za wycenę jednego lokalu użytkowego z udziałem w gruncie 305,00 zł brutto ( Łączna kwota - 9 150,00zł brutto)
Data powstania: czwartek, 7 gru 2006 15:12
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2006 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:26
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1693 razy