BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wycenę działki niezabudowanej
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.11.2006r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Pisz, w wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez „OPTIMUM” BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI inż. Wiesław Stankiewicz z siedzibą w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej 12, za wycenę pojedynczej działki niezabudowanej 90,28 zł brutto. Łączna kwota oferty - 19861,60zł brutto
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.
Data powstania: czwartek, 7 gru 2006 15:21
Data opublikowania: czwartek, 7 gru 2006 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 gru 2006 09:27
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1582 razy