BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.12.2006r., w przedmiocie zamówienia: dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu, w wyznaczonym terminie zostało złożonych 11 ofert, w tym 8 podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo JOCZ ul. Świerczewskiego 38 11 – 520 Ryn , za łączną cenę brutto – 84 630,27 zł.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.
Data powstania: środa, 20 gru 2006 14:46
Data opublikowania: środa, 20 gru 2006 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2007 10:53
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1744 razy