BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 28.11.2006r., w przedmiocie zamówienia: na dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, w wyznaczonym terminie zostało złożonych 8 ofert, w tym 2 podlegające odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), gdyż najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo JOCZ z siedzibą w Rynie przy ul. Świerczewskiego 38 za cenę 240 029,57 zł brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 235 952,75 zł brutto.
Data powstania: środa, 20 gru 2006 14:47
Data opublikowania: środa, 20 gru 2006 14:48
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2007 10:51
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1671 razy