BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze)
Pisz, dnia 21 grudnia 2006 r.

Zp. 3410 – 47/14/06


OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze)Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.12.2006r., w przedmiocie zamówienia na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe i agregaty prądotwórcze), w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez „BENTRA” Sp. j. Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora, 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1, za łączną cenę brutto – 49.959,40 zł.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza – najniższa cena.

Data powstania: czwartek, 21 gru 2006 13:59
Data opublikowania: czwartek, 21 gru 2006 14:28
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2007 10:51
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1621 razy