BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Na oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 tel. 0 - 87 423 52 86 ogłasza przetarg nieograniczony na „Oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Pisz.”

Termin realizacji zamówienia : 01.01.2004r. do 31.12. 2004r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt usługi) – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.11.2003r. do godziny 1000 w pok. nr 35 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 pok. nr 35. Cena formularza 20 zł.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Elżbieta Sadłowska Inspektor Wydz. GKI UGiM Pisz.

Otarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2003r. o godz. 1015 w pok. nr 36 Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.

Data powstania: wtorek, 18 lis 2003 14:07
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2003 19:19
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2003 16:20
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1740 razy