BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

na podział i okazanie granic nieruchomości na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 07 maja 2007r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na podział i okazanie granic nieruchomości na terenie gminy Pisz.
Umowę na podział i okazanie granic nieruchomości na terenie gminy Pisz
podpisano z "Geo- Serwis" - Usługi Geodezyjne + GPS mgr inż. Krzysztof Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 12.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2007 09:57
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2007 09:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2007 08:36
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1779 razy