BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 24.04.2007r., w przedmiocie zamówienia: podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, w wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Agencję Geodezyjną Zofii i Andrzeja Dąbrowskiego z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 11 za łączną cenę - 4148,00zł brutto.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.
Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2007 12:21
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2007 12:25
Data przejścia do archiwum: środa, 16 maj 2007 09:56
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1835 razy