BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 15.05.2007r., w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, podlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Data powstania: wtorek, 29 maj 2007 07:37
Data opublikowania: wtorek, 29 maj 2007 07:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 cze 2007 11:18
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1680 razy